Oefentherapeuten Heerenveen

Welkom!

Wij zijn Kitty Zijlstra, Peter Zwart en Marjan de Haan. Drie ervaren en enthousiaste oefentherapeuten Cesar.

We zijn lid van de beroepsgroep VvOCM en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.
De praktijk is op alle werkdagen geopend van 08.30 uur tot 18.00 uur. Tevens kan er in onderling overleg een afspraak in de avonduren worden gemaakt.

Vragen?
Dan kun je ons bellen op tel nr: 0513-621414. Als we aan het behandelen zijn kunnen we niet opnemen dus spreek dan je boodschap in of vul rechtsboven op de site je telefoonnummer in en dan bellen we je zo snel mogelijk terug.

Basisgedachte Cesar

De basisgedachte van oefentherapie Cesar:

Het aanleren van een optimaal houding-  en bewegingsgedrag, waardoor eventuele pijnklachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Kortom het is een bewustwordingsproces.

Tijdens de eerste behandeling vindt er een intakegesprek plaats, daarna volgt een oefentherapeutisch onderzoek. Tijdens het onderzoek bekijkt de oefentherapeut allereerst de gehele houdingsopbouw en onderzoekt daarna de aangedane locaties, om zo de oorzaak en de aard van de klacht vast te stellen.

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan en een te bereiken doel opgesteld.

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kunnen houding corrigerende, spierversterkende, mobiliserende, stabiliserende of ontspanningsoefeningen zijn. Wat er nodig is, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.

Om het doel te bereiken, moet u zich realiseren dat er van u een actieve deelname verwacht wordt. Wat we willen realiseren is dat u de klacht met zelfredzaamheid kunt verminderen of zelfs opheffen en in de toekomst kan voorkomen.

Vergoedingen

Oefentherapie Cesar wordt vanuit de aanvullende verzekering door ziektekostenverzekeraars vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is per aanvullend pakket en per zorgverzekeraar verschillend. Wij adviseren u om voor de zekerheid de  polis van uw verzekering te controleren. Wij kunnen u hierbij helpen.

Na het lichamelijk onderzoek wordt er een behandelplan en een te bereiken doel opgesteld.

Het behandelplan brengt een scala aan mogelijke oefeningen met zich mee. Dit kan houdingcorrigerend, spierversterkend, mobiliserend, stabiliserend of ontspannend zijn. Wat er nodig is, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de individuele mogelijkheden.